Heterotropie codzienne. Wystawa powarsztatowa

07.06.2015
Otwarcie: 10:00

Park Jordana , Al. 3 Maja
KRAKÓW

Zobacz mapę

Wystawa uczestników warsztatów "Heterotropie codzienne" prowadzonych przez Weronikę Idzikowską w Małopolskim Instytucie Kultury.

Heterotopie codzienne – cykl działań pobudzających do namysłu nad stosunkiem otaczającej nas przestrzeni do czasu oraz konfliktem między fotograficzną reprezentacją miejsca i jego znaczeniem w skali czasu.

Heterotopia to wprowadzony przez Michaela Foucault'a termin oznaczający „miejsce miejsc", umożliwiający przyjrzenie się regułom nieustannej re-kreacji miejsc w narracjach społecznych.

Na wystawie znajdą się miejsca Krakowa o wieloznacznym charakterze oderwane od pierwotnych kontekstów, usytuowane w bocznych odnogach historii, o których prawdopodobnie nigdy byśmy nie usłyszeli/nie zobaczyli w konkretnej kreacji wizualnej, gdyby nie prezentowane prace. Wystawa zostanie zbudowana w oparciu o konflikt czasu i przestrzeni, który w sytuacji heterotopicznej pełnić może funkcję dialogu.