Janina Radzikowska, Łukasz Boroń, PIĘKNO ZAKLĘTE W METALU

16.05.2015–14.06.2015
Otwarcie: 16.05.2015, 17:00

Bomba, pl. Szczepański 2/1
CODZIENNIE: 12:00-4:00

Zobacz mapę

Transport tramwajowy
2
4
8
18
24
Transport autobusowy
152
304
424

Na wystawie zaprezentowano wieloletni dorobek w dziedzinie badań metalograficznych dwojga pracowników Instytutu Odlewnictwa w Krakowie: mgr inż. Janiny Radzikowskiej i mgr inż. Łukasza Boronia. Wystawę tę stanowi fragment kolekcji kolorowych zdjęć mikrostruktury metali, jak: czystego żelaza oraz stopów odlewniczych, m.in. żeliwa, mosiądzu, brązu czy stopów aluminium, wykonanych na mikroskopie świetlnym przy użyciu różnych technik badawczych. Techniki te jak również metody ujawniania mikrostruktury na etapie przygotowania jej do obserwacji, dając możliwość uzyskiwania obrazów w kolorze sprawiły, że z czasem praca stała się dla autorów zdjęć pasją.

Badania metalograficzne metali i stopów dostarczają wielu cennych informacji na temat ich właściwości użytkowych. Na obrazach mikroskopowych rozpoznajemy mikrostrukturę wyrobu metalowego, którym może być odlew, element walcowany lub kuty i oceniamy, czy jest ona prawidłowa i wyrób spełnia wymagania użytkownika czy też posiada dyskwalifikujące go wady.