Album Rodzinny

17.05.2015
Start: 17:00

Cheder Cafe, ul. Józefa 36
KRAKÓW

Zobacz mapę

Projekt Album rodzinny jest akcją zbierania i katalogowania zdjęć z Kazimierza, uchwycenia go jako miejsca codziennego życia, działania, dorastania, przeżywania miłości i rozstań, bójek i zabaw dziecięcych, codziennych sprawunków i rozmów, spotkań i zachwytów. Chcemy wykleić album Kazimierza Krakowskiego fotografiami z jego życia, które trwało i trwa nadal na wielu poziomach i w różnych czasach. Chcemy stworzyć fotograficzną opowieść o rzeczywistości Kazimierza w oparciu o prawdziwe fotografie amatorskie, rodzinne. Włączcie się do akcji i podzielcie się fotografiami z życia Kazimierza. Pokażmy jego życie – różnorodne i niezwykłe.