Zofia Rydet, Mały człowiek

30.05.2015–31.08.2015

Muzeum Etnograficzne im. Wł. Orkana , ul. Orkana 2
RABKA

CODZIENNIE: 9:00-17:00

Zobacz mapę

Wystawa prezentuje wybór prac Zofii Rydet z cyklu Mały człowiek (1952-1963). Był to pierwszy konsekwentny projekt fotograficzny artystki, widzącej dziecko jako autonomiczny podmiot, którego życie jest równie złożone, jak życie dorosłych. Reportażowe zdjęcia dzieci z różnych miejsc świata zostały na wystawie pokazane w układzie problemowym, analogicznie do albumu Mały człowiek, pogrupowane w tematycznych rozdziałach  i dopełnione fragmentami z pism Janusza Korczaka . Przedstawiony zestaw kuratorski został poszerzony o fotografię z lat 30. – najwcześniejszy przykład poruszanej później problematyki. Zawiera również fotografie należące do cyklu, choć prezentowane obecnie po raz pierwszy.W liście do redaktora miesięcznika Polska Rydet pisała: "Nie wiem czy rzeczywiście potrafiłam przemówić  choć trochę w obronie małego człowieka. Boję się, że ogół oglądnie ją tak jak ogląda się inne mniej lub więcej dobre albumy, oceni źle lub dobrze zdjęcia, a nie zastanowi się i nie przeczyta pięknych tekstów Korczaka. Gdyby tak było - będzie to moją klęską, bo chciałam przecież przemówić treścią, zmusić do zastanowienia nie nad zdjęciem a nad problemem."